Kurhany w Uniradzie

Na szczególną uwagę zasługuje Cmentarzysko Kurhanowe koło leśniczówki Uniradze/gmina Stężyca. Zajmuje ono kilkuhektarowy obszar i jest to największe takie cmentarzysko w Polsce. Znajduje się tu co najmniej trzy tysiące kurhanów i grobów od ciałopalnych do szkieletowych. Fragmenty palonych kości ludzkich i ceramiki datują się wstępnie na IV w.p.n.e.,niedaleko na południe od Uniradze znajdują się Kamienne Kręgi w Węsiorach. Miejsce to powala dziwną, tajemniczą energią płynąca ze starych kamiennych kręgów. Powstały około 4 tyś lat temu, utworzono je mniej w tym samym czasie co słynne na całym świat kamienne kręgi w Stonehenge.
Odległość od Hotelu: ok 15km/20 min.
Adres: leśnictwo Uniradze/gmina Stężyca.